DZIKIE ŻYCIE

Japonia przestała być „klimatycznym prymusem”

Ewa Dryjańska

Podczas gdy w Unii Europejskiej ilość energii wyprodukowanej ze słońca i wiatru przewyższyła tę pozyskiwaną z węgla i większość krajów Wspólnoty deklaruje ambitne cele redukcji emisji dwutlenku węgla, Japonia zaskoczyła zapowiedzią budowy 22 nowych elektrowni węglowych1.

Państwo, będące zawsze w światowej czołówce w opracowywaniu nowych technologii, które po niesławie II wojny światowej postawiło sobie za cel bycie prymusem w kwestii wypełniania norm międzynarodowych i współtworzenia z innymi pokojowego i harmonijnego, powojennego ładu globalnego2, nagle znalazło się w grupie hamulcowych wypracowanego rozwiązania redukcji emisji. Jak do tego doszło3


Elektrownia węglowa Tachibanawan, Japonia. Fot. Kishuji Rapid, CC-BY-SA-4.0
Elektrownia węglowa Tachibanawan, Japonia. Fot. Kishuji Rapid, CC-BY-SA-4.0

Jeszcze na początku 2011 r. Japonia deklarowała, że do 2030 r. zredukuje swoje emisje aż o 50%. Wtedy kraj planował budowę nowych reaktorów jądrowych, które zastąpiłyby zakłady wykorzystujące paliwa kopalne4. Sytuacja diametralnie zmieniła się po katastrofie jądrowej w Fukushimie w 2011 r., która nie tylko obaliła mit o bezpiecznych elektrowniach atomowych, w których żaden poważny wypadek nie ma prawa się zdarzyć, ale też trwale podważyła zaufanie społeczeństwa do polityków, urzędników i firm energetycznych5. Chaos trwający w pierwszych dniach katastrofy i spóźnione komunikaty ze strony operatora elektrowni – TEPCO, jak i władz6 nieuchronnie popchnął opinię publiczną do stawiania kolejnych pytań nie tylko odnośnie do tragedii w regionie Sendai, ale i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w całym kraju7. Przestano wierzyć firmie, z premedytacją informującej o radioaktywnych wyciekach z opóźnieniem, która w komunikatach prasowych niejednokrotnie przedstawiała zdjęcia zniszczonego zakładu obrobione w Photoshopie8 i która po dwóch latach od katastrofy przyznała, że wiedziała o potencjalnej możliwości zalania elektrowni przez tsunami, ale nie zainwestowała w odpowiednie zabezpieczenia, bo były „zbyt drogie”9.

Społeczeństwo i media wzięły pod lupę nie tylko elektrownię Fukushima Daiichi i firmę TEPCO10, ale i inne zakłady, a także cały system nadzoru nad przemysłem jądrowym. Już wiele lat wcześniej w Japonii funkcjonowało pojęcie „nuklearna wioska” oznaczające personalno-biznesowe powiązania pomiędzy politykami, firmami energetycznymi a organem kontroli jądrowej (NISA)11. Zachodziło tam zjawisko znane jako „obrotowe drzwi”, czyli przepływ ludzi z jednej instytucji do drugiej z konfliktem interesów w tle: osoba pracująca jako polityk znajdowała potem posadę w firmie energetycznej lub też pracownik takiego zakładu mógł potem stać się ekspertem agencji kontroli. Jak się łatwo  domyślić, nie sprzyjało to obiektywizmowi i rzetelności. Po wydarzeniach w Fukushimie media odkryły, że agencja kontroli jądrowej miała charakter fasadowy i zupełnie nie spełniała swojej funkcji12. Wyszły na jaw także przypadki korupcyjnych powiązań między jej członkami a firmami energetycznymi13. W obliczu tych faktów i pod presją opinii publicznej zdecydowano o wyłączeniu wszystkich działających w kraju reaktorów i w 2012 r. powołano do życia nową Agencję Kontroli Jądrowej (NRA), która miała dokładnie sprawdzić ich bezpieczeństwo, a także opracować nowe, restrykcyjne kryteria, które zakłady miały spełnić przed ich ponownym uruchomieniem14. W efekcie odłączono 54 reaktory, a Japonia musiała zwiększyć import paliw kopalnych. Równocześnie urzędujący w czasie katastrofy premier – Naoto Kan wprowadził taryfy feed-in, wspierające odnawialne źródła energii (OZE), które zaowocowały dynamicznym rozwojem fotowoltaiki. Nowe regulacje miały stopniowo zapełniać lukę, która pojawiła się po unieruchomieniu elektrowni atomowych i jednocześnie zwiększyć udział procentowy OZE w Japonii, która pomimo posiadania dogodnych warunków (duże nasłonecznienie, geotermia, wiatr...), z kilku powodów marginalizowała je na korzyść energetyki konwencjonalnej. OZE, szczególnie w postaci instytucji prosumenta-obywatela, który zarówno konsumuje, jak i produkuje energię, nie były na rękę wielkim przedsiębiorstwom energetycznym, czerpiącym zyski z wielkoskalowych przedsięwzięć i posiadającym kontrolę nad wytwarzaniem energii, jak i jej ceną. To właśnie naciski ze strony firm energetycznych zaważyły o tym, że po rozpisaniu nowych wyborów i po objęciu władzy przez Partię Liberalno-Demokratyczną wysokość taryfy zmniejszyła się i fotowoltaika przestała się tak dynamicznie rozwijać jak poprzednio15. Obecny gabinet premiera Shinzo Abe dąży także do ponownego uruchomienia elektrowni jądrowych16. W założeniu w 2030 r. atom ma zapewniać od 20% do 22% energii w porównaniu do obecnych 3%. Osiągnięcie tego wskaźnika może być jednak bardzo trudne, dlatego że spełnienie nowych norm bezpieczeństwa wymagałoby wielkich nakładów finansowych i wieloletnich inwestycji. Ponadto społeczeństwo, jak i władze lokalne, poprzez protesty i pozwy starają się zablokować restarty reaktorów. Nowa agencja kontroli jądrowej odkryła, że 3 elektrownie atomowe i jeden zakład przetwarzania paliwa jądrowego zostały wybudowane na uskokach tektonicznych17, w tym restartowana po katastrofie w Fukushimie elektrownia w Ōi. Inna elektrownia – Sendai – jest natomiast położona blisko aktywnego wulkanu Sakurajima18.

Niechęć obecnej administracji, jak i firm energetycznych do rozwoju OZE, przy jednoczesnej konieczności korzystania z paliw kopalnych skłonił Japończyków do badania i inwestycji w tzw. czyste technologie węglowe. Obejmują one zarówno spalanie węgla, które emituje mniejsze emisje dwutlenku węgla, jak i technologie przechwytywania CO2. W tych technologiach japońscy decydenci upatrują szansę na planowane zmniejszenie emisji w kraju, jak i na ich sprzedaż innym krajom, w tym kurczowo trzymającej się węgla Polsce. Seminaria dotyczące polsko-japońskiej współpracy w tej dziedzinie odbyły się w 2013, 2016, 2017 i 2019 r. W zeszłym roku oba kraje podpisały memorandum o współpracy19


Elektrownia Matsuura, Japonia. Fot. Kishuji Rapid, CC-BY-SA-4.0
Elektrownia Matsuura, Japonia. Fot. Kishuji Rapid, CC-BY-SA-4.0

Podczas gdy silny opór społeczny nie pozwala na rozwój energetyki jądrowej w kraju, Japonia sprzedaje również technologię jądrową za granicą – w Azji Wschodniej i na Bliskim Wschodzie20. W tej kwestii również prowadzi rozmowy z Polską. Eksport atomu jest ostro krytykowany przez opozycję, organizacje ekologiczne, jak i społeczeństwo obywatelskie jako „niemoralne” działanie, które może przyczynić się do kolejnej katastrofy jądrowej. Jest natomiast obraną metodą „rekompensaty” dla firm energetycznych za unieruchomione reaktory21.

Aktualnie Japonia planuje obniżyć emisje CO2 o 25% do 2030 r. Zwolennicy restartu elektrowni atomowych twierdzą, że w osiągnięciu tego celu pomogłoby ponowne uruchomienie siłowni. Społeczeństwo obywatelskie stawia jednak opór22, podobnie jak w przypadku inwestycji węglowych. Część została skutecznie zablokowana przez okolicznych mieszkańców potencjalnych inwestycji. Dodatkowym czynnikiem, który może zaważyć o kształcie japońskiego miksu energetycznego w 2030 r. i wielkości emisji jest ekonomiczna opłacalność poszczególnych inwestycji. Według prognoz w 2022-2025 energia z farm wiatrowych na morzu i lądzie, jak i z fotowoltaiki ma być tańsza niż z elektrowni węglowych23. Część planowanych w Japonii wcześniej elektrowni węglowych nie została wybudowana właśnie dlatego, że zostały uznane za nieopłacalne24.

Część społeczeństwa pozostaje nieufna także w kwestii inwestycji OZE. Obecnie to straumatyzowana przez katastrofę jądrową Fukushima jest pionierem w nowych przedsięwzięciach energetyki tego typu. Prefektura Fukushima postawiła sobie za cel pozyskiwanie 100% energii ze źródeł odnawialnych do 2040 r. Do 2024 r. ma w niej funkcjonować 11 farm solarnych i 10 farm wiatrowych25. Czas pokaże, czy przedsięwzięcia odniosą sukces i w jakim kierunku wyewoluuje system energetyczny w Japonii. Kryzys wywołany pandemią obniżył zapotrzebowanie na energię. Niewykluczone zatem, że część z zapowiadanych 22 elektrowni nigdy nie zostanie wybudowana. Dużą rolę odegra tu również nacisk opinii publicznej, której presja już doprowadziła do tego, że trzy główne japońskie banki – MUFG, Mizuho, SMBC zapowiedziały koniec finansowania węglowych inwestycji, podobnie jak finansujący inwestycje zagraniczne JBIC26.

Ewa Dryjańska

Ewa Dryjańska – dziennikarka, organizatorka wydarzeń kulturalnych i naukowych. Na Uniwersytecie Warszawskim obroniła doktorat na temat stosunków chińsko-japońskich. Przez kilka lat pracowała dla organizacji pozarządowych zajmujących się ekologią i energetyką.

Przypisy:
1. independent.co.uk/news/world/asia/japan-new-coal-power-plant-climate-change-tokyo-a9316271.html
2. Ministry of Foreign Affaires of Japan, „Diplomatic Bluebook 2015”, mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2015/html/chapter1/c0101.html
3. msn.com/en-us/news/world/why-japan-in-the-face-of-the-climate-crisis-is-building-more-coal-plants/ar-BB107QLQ
4. US Energy Information Administration, eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39853.
5. P. Bernardyn, „Słońce jeszcze nie wzeszło”, Helion 2014.
6. youtube.com/watch?v=EKPJFI5MDXk
7. abc.net.au/radio/programs/am/nuclear-watchdog-describes-fukushima-contaminated/4879802 i Euronews: youtube.com/watch?v=hJxbTdlUqzI
8. simplyinfo.org/?p=7399
9. mainichi.jp/english/articles/20180301/p2a/00m/0na/003000c i ABC News: youtube.com/watch?v=TM_98G6Mv34.
10. japantoday.com/category/national/funds-from-disaster-relief-budget-given-to-nuclear-operators
11. slideshare.net/IgarJpn/20130311-script-0310slideshare
12. slideshare.net/IgarJpn/co-odkryto-po-wypadku-elektrowni-jdrowej-w-fukushimie-12036580
13. simplyinfo.org/wp-content/uploads/2012/10/Utilities-gave-money-to-group-led-by-atomic-energy-commissioner-even-after-Fukushima-disaster%EF%BC%8D-%E6%AF%8E%E6%97%A5%EF%BD%8A%EF%BD%90%E6%AF%8E%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E.pdf
14. nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/japans-new-regulatory-standards-for-nuclear-power-and-reprocessing-plants-technical-social-and-political-aspects/#_ftn3
15. gramwzielone.pl/trendy/26274/doradca-b-premiera-japonii-dla-gramwzielonepl-obecny-rzad-japonii-nie-sprzyja-oze
16. bloomberg.com/news/articles/2013-03-15/japan-s-energy-board-meets-after-dropping-anti-nuclear-members
17. in.reuters.com/article/japan-nuclear-fukushima/japan-takes-first-step-to-a-permanent-reactor-shutdown-after-fukushima-idINDEE94E05O20130515
18. dw.com/en/japan-warning-over-volcano-near-nuclear-power-plant/a-18650973
19. wnp.pl/gornictwo/polsko-japonskie-memorandum-ws-technologii-czystego-wegla,340020.html
20. japantoday.com/category/politics/japan-signs-nuclear-cooperation-deal-with-uae i japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201305/01speech_e.html.
21. japantimes.co.jp/news/2013/06/18/national/kan-hits-abes-nuclear-salesmanship#.Xmef8_RCfIU
22. trtworld.com/asia/japan-nuclear-reactor-restarts-amid-protest-and-fears-163168
23. pv-magazine.com/2019/10/07/solar-and-wind-make-coal-unprofitable-in-japan/
24. reneweconomy.com.au/japan-scraps-another-coal-fired-power-plant-93923/
25. theguardian.com/environment/2020/jan/05/fukushima-unveils-plans-to-become-renewable-energy-hub-japan
26. straitstimes.com/asia/east-asia/japan-public-financier-to-stop-approving-loans-for-coal-projects