DZIKIE ŻYCIE

Sępy i zdrowie publiczne

Piotr Skubała

Wokół tajemnicy życia na Ziemi

Od 1900 r. na całym świecie wyginęło na wolności 477 gatunków kręgowców, w tempie około sto razy większym niż poziom tła oszacowany między pięcioma poprzednimi masowymi wymieraniami (Jaureguiberry et al. 2022). Jeszcze częstsze są lokalne wymierania, kiedy gatunek znika ze środowiska naturalnego w jakiejś części świata (Wan et al. 2019). Jednak na długo przed lokalnym wyginięciem populacje dzikich zwierząt o niskiej liczebności mogą już nie być w stanie wypełniać swojej roli w ekosystemie, co skutkuje tym, co ekolodzy nazywają „wymieraniem funkcjonalnym” (Carmona et al. 2021).

Naukowcy alarmują, że sępom grozi wymarcie. Fot. pixabay.com
Naukowcy alarmują, że sępom grozi wymarcie. Fot. pixabay.com

Sępy to grupa dużych padlinożernych ptaków zamieszkująca ciepłe strefy klimatyczne lub wysokie góry o odpowiedniej termice. Z uwagi na sposób odżywiania się rozkładającymi się szczątkami zwierząt budzą w nas odrazę. Mają one najgorszą sławę ze wszystkich ptaków. W większości krajów, uważane są za symbol pazerności i chciwości. Używamy nazwy tych ptaków do negatywnego określania innych. W naszej świadomości ich nazwa łączy się z tym co brudne, złe i brzydkie. W starotestamentowych księgach sępy są opisane jako stworzenia nieczyste, które synowie Izraela będą mieli w obrzydzeniu, bo są obrzydliwością (Ks. Kapłańska 11:13, przekład: Biblia Tysiąclecia). Tymczasem spełniają one bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu przyrody. Nie tylko oczyszczają środowisko z potencjalnego zagrożenia chorobami, ale są niezbędnym ogniwem łańcucha pokarmowego, który obok destruentów, umożliwia obieg materii w przyrodzie. Odżywiając się padliną, sępy spełniają rolę „sanitariuszy przyrody”.

Spadek liczebności sępów indyjskich w połowie lat 90. XX w. okazał się poważnym zagrożeniem dla ludzi. Badania dowiodły, że w latach 2000–2005 spadek liczebności sępów skutkował śmiercią dodatkowych pół miliona ludzi, oznaczało to wzrost śmiertelności o 4% w okręgach niegdyś zamieszkiwanych przez te ptaki. W Indiach żyje ponad 500 mln zwierząt gospodarskich, sępy zapewniają ważną usługę w zakresie zdrowia publicznego, usuwając zwłoki zwierząt gospodarskich ze środowiska. W tym kraju czczącym bydło każdego roku jest ich do „zagospodarowania” 30 mln. Silnie kwaśny odczyn w ich przewodzie pokarmowym niszczy większość zarazków. Sępy były szeroko rozpowszechnione w Indiach. Jednak na przełomie XX i XXI wieku ich liczba spadła o ponad 90%. Przyczyną był diklofenak, lek przeciwzapalny, który rolnicy zaczęli stosować w leczeniu bydła. Chociaż lek był nieszkodliwy zarówno dla krów, jak i ludzi, ptaki, które zjadały zwierzęta leczone diklofenakiem, cierpiały na niewydolność nerek i umierały w ciągu kilku tygodni. Bez sępów zwłoki przyciągały zdziczałe psy i szczury. Zwierzęta te nie tylko przenoszą wściekliznę i inne choroby zagrażające ludziom, ale są znacznie mniej skuteczne w usuwaniu padliny. Gnijące szczątki, które pozostawiły, były pełne patogenów, które następnie przedostały się do wody pitnej (Eyal, Anant 2023).

Karol Darwin, o którego przenikliwym umyśle wiele napisano, w swoich dziennikach z podróży na okręcie Beagle pisał bez sympatii o sępach. Określał je jako obrzydliwe ptaki o łysej głowie, odpowiedniej do nurzania się w padlinie. Sępy, mimo że nie budzą sympatii, są niezwykle ważne, spajają ekosystemy. Ochrona także takich gatunków kluczowych powinna być priorytetem. Simon Stuart, przewodniczący Komisji Przetrwania Gatunków w IUCN, zwraca uwagę, że: „Sępy i inne ptaki odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych ekosystemów. Spadek ich populacji może spowodować efekt domina dla innych gatunków i wywołać zmiany w przyrodzie” (Afrykańskie sępy giną…).

Wobec sępów mamy także historyczny dług. Według niektórych autorów nasi przodkowie ewoluowali jako padlinożercy. Gdy przedstawiciele rodzaju Homo uczyli się dopiero polować i nie potrafili jeszcze wzniecić ognia, często korzystali z padliny. Nasz zmysł węchu jest jednak upośledzony w stosunku do innych gatunków i śledzenie aktywności tych zwierząt pomagało naszym przodkom w namierzeniu padliny (Morelli et al. 2015).

Prof. Piotr Skubała

Literatura:
- Afrykańskie sępy giną – Czerwona Lista IUCN, otop.org.pl/2015/10/30/afrykanskie-sepy-gina-czerwona-lista-iucn/ [dostęp 03.09.2023]
- Carmona C. P. et al. 2021. Erosion of global functional diversity across the tree of life. „Science Advances” 7 (13). DOI:10.1126/sciadv.abf2675
- Eyal F., Anant S. 2023. The Social Costs of Keystone Species Collapse: Evidence from the Decline of Vultures in India. University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper No. 2022-165. dx.doi.org/10.2139/ssrn.4318579
- Jaureguiberry P. et al. 2022. The direct drivers of recent global anthropogenic biodiversity loss. „Science Advances” 8 (45): eabm9982. DOI: 10.1126/sciadv.abm9982
- Morelli F. et al. 2015. The vulture in the sky and the hominin on the land: three million years of human-vulture interaction. „Anthrozoös” 28(3): 449-468. DOI:10.1080/08927936.2015.1052279
- Wan X. et al. 2019. Historical records reveal the distinctive associations of human disturbance and extreme climate change with local extinction of mammals. „PNAS” 116 (38): 19001–19008. https://doi.org/10.1073/pnas.1818019116