DZIKIE ŻYCIE Wstępniak

Ochrona wilka jest nie do ruszenia

Grzegorz Bożek

W kwietniu 1998 roku wprowadzono w Polsce pełną ochronę gatunkową wilka. To już 26 lat. Wilki powróciły na tereny, z których przed laty zostały wypędzone, choć zdecydowanie bardziej adekwatnym określeniem jest, że zostały wytępione. Współcześnie migrują w kierunku zachodnim zasiedlając tereny zachodniej Europy.

Warto przypomnieć, że w 1955 roku uchwała Rady Ministrów nakładała na wojewódzkie Rady Narodowe obowiązek natychmiastowej eksterminacji wilków, że w 1984 roku wprowadzono premie za zabicie wilka w wysokości 1,5 razy przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Ta bezwzględna walka, która prawie doprowadziła do wybicia wilczej populacji w Polsce, na szczęście się zakończyła. Dzisiaj wiemy, że wilki pełnią bardzo ważną rolę w środowisku.

Niestety coraz wyraźniej słyszalny jest głos aby „gospodarować” wilczą populacją. To nie tylko głos środowisk myśliwskich (które swoją drogą regularnie do tematu powracają na łamach swoich mediów), ale też tych, którzy sprzyjają myśliwym.

Naszym zdaniem nie można dopuścić do zmiany prawa chroniącego wilki. Ochrona wilków przyniosła przyrodzie wiele korzyści. Program ochrony wilka, jeden z większych sukcesów polskich środowisk przyrodniczych, musi zostać utrzymany. Należy pracować nad doprowadzeniem do eliminacji kłusownictwa, które rokrocznie eliminuje spory procent wilczej populacji.

Wszystkiego dzikiego.

Grzegorz Bożek