DZIKIE ŻYCIE Wstępniak

Ustawa puszczańska to szansa dla Puszczy Białowieskiej

Grzegorz Bożek

Batalia o lepszą ochronę Puszczy Białowieskiej trwa długo. O wiele dłużej niż istnieje nasze czasopismo, które w tym roku osiągnie 30 lat istnienia. Trwa też oczywiście dłużej niż Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, wydawca „Dzikiego Życia”.

Kto zna historię ostatnich 35 lat wie, że proces ochrony Puszczy nigdy nie był prosty. Niechęć skostniałych struktur leśnych oraz części środowisk lokalnych, widzących w parku narodowym zagrożenie, konsekwentnie hamowała możliwości stworzenia optymalnego modelu chroniącego Puszczę jako wartość przyrodniczą i kulturową.

Dlatego projekt ustawy puszczańskiej jest szansą na którą długo czekaliśmy. Karolina Kuszlewicz, wyjaśniająca na konferencji z Senacie powody dlaczego tę ustawę stworzono, powiedziała: „Ustawa puszczańska to rozwiązanie kompleksowe, oparte na najwyższych standardach ochronnych UNESCO, które kładzie kres wszelkim zakusom, by Puszczę eksploatować”. Trzymamy kciuki aby proces legislacyjny doprowadzony został do najlepszego dla Puszczy Białowieskiej finału. W tym wydaniu piszemy o tej sprawie, w kolejnych nie omieszkamy o sprawie informować.

Wszystkiego dzikiego.

Grzegorz Bożek