An Alex Gierlińska

An Alex Gierlińska – (ono/jego, on/jego, ona/jej) dr filozofii, trener warsztatów ekopsychologicznych, facylitatorka Praktyki Ponownego Połączenia Joanny Macy. Ukończyłem Szkołę Treningu Grupowego w podejściu Gestalt, współtworzę Akademię Jungowską, w której prowadzę grupy pracy ze snami, jestem pomysłodawczynią i inicjatorką Akademii Głębokiej Ekologii – kursu dla osób aktywistycznych. Interesuję się głęboką ekologią, społecznie zaangażowanym buddyzmem, psychologią głębi, teorią queer oraz ekofeminizmem.