Patrice Reczulskie

Patrice Reczulskie – (ono/jego), osoba studencka studiów II stopnia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moje zainteresowania naukowe to gender studies i teoria queer, analiza klasowa i analiza dyskursu.