Andrzej-Strumillo

Andrzej Strumiłło

Andrzej Strumiłło (1927-2020) – polski malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz, scenograf, pracownik ASP w Krakowie, kierownik pracowni graficznej Sekretariatu Generalnego ONZ. Był zaangażowany w działania dla ochrony Doliny Rospudy, wsparł obrońców doliny odwiedzając ich w zimowym obozie nad Rospudą w lutym 2007 roku.