Arne-Naess

Arne Naess

Arne Naess (1912-2009) – twórca teoretycznych podstaw nurtu ekofilozoficznego znanego jako głęboka ekologia. Był filozofem, logikiem, znawcą myśli Spinozy i Gandhiego, autorem licznych książek (m.in. „Life's Philosophy: Reason and Feeling in a Deeper World”), aktywnym działaczem na rzecz zachowania bioróżnorodności i obszarów dzikich. Wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą Fridjofa Nansena (1983), nagrodą Mahatmy Gandhiego (1994), the Nordic Prize Szwedzkiej Akademii (1996) i Królewską Nagrodą św. Olafa w 2006 r. Jest bohaterem kilku filmów dokumentalnych, m.in. „Boxing Arne Naess”.