Michał Kosakowski

Michał Kosakowski (ur. 1988) – doktorant w Instytucie Psychologii UAM. Prowadzi bloga popularnonaukowego o psychologii (zaozi.blogspot.com). W ramach grantu NCN 2015/17/N/HS6/02794 „Wpływ różnorodności emocjonalnej (emodiversity) na reakcje układu sercowo-naczyniowego w sytuacji interpersonalnego konfliktu o zasoby. Analiza stanów emocjonalnych i cech w ujęciu teorii poliwagalnej” pod kierownictwem dr. Łukasza D. Kaczmarka realizować będzie badanie dotyczące fizjologicznych mechanizmów funkcjonowania ludzkiego ekosystemu emocji.