Wacław Adamiak

Dr Wacław Adamiak – biolog, starszy wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie i ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zielonej Górze i Gnieźnie. Zajmuje się problematyką ewidencji i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, głównie w zakresie ornitologii i herpetologii oraz popularyzacją wiedzy ekologicznej. Autor licznych publikacji z zakresu fizjografii i ochrony przyrody Wielkopolski Południowej. Członek kolegiów redakcyjnych lokalnych czasopism społecznych w Jarocinie.