Joanna Rosenberger

Joanna Rosenberger – absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierunku biologia środowiskowa. Pasjonatka ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień behawioralnych, ewolucyjnych i rozrodu.