Jolanta Ratuszna

Jolanta Ratuszna – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zdobyła zawodowe kwalifikacje w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych. Od marca 2002 r. pełni funkcję konserwatora zbiorów muzealnych w Muzeum Zamkowym w Malborku, gdzie zajmuje się czynnie konserwacją i renowacją rzeźby i rzemiosła artystycznego. Jej umiejętności zawodowe zostały rozszerzone, poza dyplomową specjalizację, o zakres profilaktyki konserwatorskiej. Brała udział w przygotowaniu i nadzorowaniu wielu programów prac konserwatorskich przy architekturze zamku.