Boleslaw-Rok

Bolesław Rok

Bolesław Rok – dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych CSR. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza etyki i odpowiedzialności biznesu, gospodarki zamkniętego obiegu oraz zrównoważonego rozwoju. W latach 80. i na początku 90. wydawca „Pustego Obłoku”, redaktor naczelny „Miesięcznika Trochę Innego I”.