Andrzej Żwawa

Andrzej Żwawa – w ruchu ekologicznym od 1987 r. W latach 1989–2007 redaktor nieistniejącego już miesięcznika „Zielone Brygady. Pismo Ekologów”. Obecnie Prezes Zarządu Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”.