Jan Chudzyński

Jan Chudzyński – absolwent studiów w obszarze ekonomii rozwoju. Interesuje się wpływem idei ekonomicznych na środowisko i społeczeństwo. Ukończył Szkołę Trenerów dla Dobrego Klimatu Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, pracuje w Fundacji „RT-ON” gdzie zajmuje się wpływem sektora ubezpieczeniowego na zmiany klimatu.