Miesięcznik Dzikie Życie

Czysty Wisłok w Haczowie

DODANE: 1-4-2019

czysty-wislok-2019-marzec-674x440.jpg

Tomasz Tatrzański z naszego teamu po raz siedemnasty zorganizował akcję Czysty Wisłok. Tym razem 30 marca, po raz pierwszy w Haczowie w miejscowości przez którą przepływa rzeka Wisłok.

Prace przeprowadzono na odcinku około 1,5 kilometra po obu stronach brzegu Wisłoka, w centrum Haczowa. W sprzątaniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym uczniowie (również harcerze), nauczyciele i dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie, ochotnicy z Krosna i Haczowa, pracownicy Urzędu Gminy w Haczowie i Koła Wędkarskiego w Haczowie, patrol Państwowej Straży Rybackiej z Brzozowa oraz pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krośnie. Z naszego teamu był oczywiście Tomek Tatrzański ze swoją córką oraz redaktor Dzikiego Życia, Grzegorz Bożek.

Zebrano ogromną masę odpadów, z których większość te surowce wtórne. Odpady znajdowały się na brzegach oraz korycie rzeki. Zapełniono ponad 100 worków odpadów zawierających plastik, puszki, szkło, złom. Dodatkowo znaleziono kilka opon.

Tomasz Tatrzański akcję Czysty Wisłok przeprowadził już po raz 17, poprzednie odbywały się w Krośnie i Krościenku Wyżnym. Akcja odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią.

Strona akcji Czysty Wisłok: czystywislok.pl

Obrazek

Urobek zaledwie 3 godzin sprzątania. Śmiecimy koszmarnie, nie doceniamy ważności rzek. Fot. Grzegorz Bożek

U góry na fotografii - uczestnicy akcji przed sprzątaniem. Fot. Grzegorz Bożek


Fundacja Batorego
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot korzysta z dotacji instytucjonalnej w ramach programu Demokracja w Działaniu.