Miesięcznik Dzikie Życie

Gary Snyder w Polsce

DODANE: 15-5-2013

gary-snyder-2013.jpg

„Senator dzikiej natury”, działacz na rzecz ochrony środowiska, poeta Gary Snyder będzie gościem wieczoru poetyckiego organizowanego w Krakowie w ramach Festiwalu Miłosza. Snyder to niezwykle ważna postać dla Dzikiego Życia – to jego słowa są mottem dla miesięcznika.

Termin: 16 maja 2013 r., godz. 20.00
Miejsce: Kraków, Małopolski Ogród Sztuki, miloszfestival.pl

Gary Snyder (ur. 1930) to amerykański poeta, pisarz, tłumacz, wykładowca akademicki, działacz na rzecz ochrony środowiska, alpinista, badacz tradycji Wschodu i rdzennych kultur amerykańskich. Wychował się w bliskim kontakcie z naturą, często wędrował po górach. Pracował jako drwal, marynarz, znakarz szlaków, studiował na kierunkach antropologicznym i literaturoznawczym. Związany był z ruchem Beat Generation – razem z innymi liderami tego nurtu (Jack Kerouac, Allen Ginsberg) stanowił o jego obliczu. Wiele lat spędził w Japonii.

Okładka książki „Dlaczego kierowcy ciężarówek z drewnem wstają wcześniej niż adepci Zen”

Okładka książki „Dlaczego kierowcy ciężarówek z drewnem wstają wcześniej niż adepci Zen”

Gary Snyder. Fot. Matouš Mihaliček (ekolist.cz)

Gary Snyder. Fot. Matouš Mihaliček (ekolist.cz)

Od wielu lat podkreśla znaczenie przyrody w życiu człowieka. W swoich utworach szczególną uwagę zwraca na zagrożenia ekologiczne. Związany jest z filozofią ekobuddyzmu – często można spotkać się z nazywaniem go mianem „senatora dzikiej natury”. Jest zdobywcą wielu prestiżowych wyróżnień literackich – nagrody Pulitzera, nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury, nagrody im. Wallace’a Stevensa.

Jednak dopiero w 2013 r. ukazuje się w Polsce jego pierwsza publikacja w języku polskim – wybór poezji „Dlaczego kierowcy ciężarówek z drewnem wstają wcześniej niż adepci Zen” (wydawnictwo Znak). Tom zawiera kilkadziesiąt utworów z różnych lat twórczości poety.

Co niezwykle istotne, wcześniej z jego twórczością można było zetknąć się w Polsce na łamach miesięcznika Dzikie Życie czy w książce Billa Devalla i George`a Sessionsa „Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy” wydanej w 1994 r. To właśnie tam znaleźć można było takie utwory jak „Pieśń smaku” (z tomu „Regarding Wave”, 1970), „Sutra o burym niedźwiedziu” (z 1969 r.). Tam też znajduje się cały podrozdział poświęcony Snyderowi oraz opublikowany jest jego tekst „Buddyzm i możliwości kultury planetarnej”.

Gdyby nie Gary Snyder być może nie byłoby miesięcznika Dzikie Życie, a tym samym różnorodnych działań na rzecz ochrony przyrody, inspirowanych przez to czasopismo. Snyder wyznaczył bowiem nam właściwy kierunek – oddania się Ziemi w swojej codziennej pracy dla zachowania jej ekosystemu

mówi Grzegorz Bożek redaktor naczelny Dzikiego Życia

Snyder na łamach Dzikiego Życia:

Redakcja miesięcznika Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, tel. 665 831 257
e-mail: redakcja@pracownia.org.pl

Motto Dzikiego Życia to słowa Gary`ego Snydera

„Kultura odcinająca się od dzikiego życia w otaczającej nas przyrodzie, a także odcinająca się od dzikiego życia, które jest w nas samych, skazana jest różne niszczące zjawiska, prowadzące prawdopodobnie aż do jej zniszczenia” Gary Snyder

Dostać autograf od Gary`ego Snydera – bezcenne. Festiwal Miłosza, Kraków, 16 maja 2013 r. Fot. Ismena Anandini Gallagher

Dostać autograf od Gary`ego Snydera – bezcenne. Festiwal Miłosza, Kraków, 16 maja 2013 r. Fot. Ismena Anandini Gallagher