DZIKIE ŻYCIE 18.02.2015

Jan Hartman gościem XXX spotkania Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach

hartman-mala.jpg

24 lutego 2015 r. w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbędzie się XXX spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego gościem będzie prof. dr hab. Jan Hartman filozof i bioetyk, kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawca i publicysta. Patronat medialny nad cyklem spotkań KME objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Termin: 24 lutego 2015 r. (wtorek), godz. 17.30
Miejsce: Katowice, Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24

Spotkanie z prof. Janem Hartmanem odbędzie się pod hasłem: „Zwierzę też człowiek”.

Temat wykładu może zaskakiwać. Czyżby chodziło o „humanizację zwierząt” bądź „animalizację człowieka”? Owszem, zacieranie zbyt ostro zarysowanej za Zachodzie (ze szkodą dla obu stron!) granicy między człowiekiem a pozostałymi zwierzętami jest częścią strategii kulturowej terapii, którą aplikujemy sobie od kilku dekad, na przykład w formie tzw. animal studies, zmierzającej do powtórnego zaprzyjaźnienia się człowieka z przyrodą i zmniejszenia dramatycznego i wciąż rosnącego dystansu alienacji, sprawiającej, że czujemy się samotni i zbędni w kosmosie. Drugi aspekt tej strategii polega na poszerzaniu granic odpowiedzialności moralnej człowieka poza świat ludzki, a więc na odkrywaniu obowiązków moralnych, jakie nakładają na nas istoty niezdolne do samodzielnego ponoszenia odpowiedzialności, ale mające mimo to swoją moralną podmiotowość.

Prof. dr hab. Jan Hartman – w pracy naukowej zajmuje się metafilozofią (heurystyką filozoficzną, opracował autorski projekt tzw. teorii neutrum), filozofią polityki, etyką i bioetyką, prezentując poglądy liberalne w debatach publicznych. Autor wielu książek, publikował lub publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Newsweeku”, „Przeglądzie Politycznym”, „Liberte”, „Przekroju” i wielu innych. Przyjaciel zwierząt!

Przy okazji spotkania z prof. Janem Hartmanem Klub Myśli Ekologicznej obchodzi święto 3 lat działalności.

Organizatorzy: prof. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski), dr Ryszard Kulik. Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.

Patronat medialny nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.
Zobacz wszystkie patronaty medialne Dzikiego Życia!