DZIKIE ŻYCIE 11.09.2020

Miesięcznik Dzikie Życie poleca książkę „Etyczne potępienie myślistwa” pod redakcją prof. Doroty Probuckiej

dorota-probucka-etyczne-potepienie-myslistwa

Ukazała się książka „Etyczne potępienie myślistwa” pod redakcją prof. Doroty Probuckiej, w której znajdują się 22 teksty poświęcone jednoznacznemu potępieniu myślistwa na podstawie wywodów społecznych, kulturowych, psychologicznych, pedagogicznych, prawnych i filozoficznych.

O nowatorskim charakterze książki świadczy postawiona przez redaktorkę Dorotę Probucką teza, która pierwszy raz wśród polskich publikacji naukowych poruszających temat myślistwa rozbrzmiała tak stanowczo: „Teza tej książki jest zdecydowanie ‒ i mocno ‒ postawiona, podobnie jak to uczynił Władimir Borejko [ukraiński naukowiec, zoolog i aktywista na rzecz ochrony przyrody, znany z „Dzikiego Życia” – dopisek Redakcji DŻ], i ma związek z fundamentalną zasadą moralną – aksjologiczno-normatywną podstawą naszej kultury: »dobro pochwalaj, a zło potępiaj«. Nie bądźmy bierni, nie przechodźmy obojętnie wobec cudzej krzywdy, zarówno ludzkiej, jak i zwierzęcej. [...] Naszą moralną powinnością powinno być aktywne sprzeciwianie się okrucieństwu czynionemu nie tylko ludziom, ale również zwierzętom, i potępianie sprawców, ponieważ brak naszej negatywnej reakcji wzmacnia ich niegodziwość.

Lista tekstów w książce:

Część I

 • Dorota Probucka, „Myślistwo hobbystyczne, czyli zabawa w bezkarne mordowanie”
 • Tomasz Cyrol, „Czy myślistwo rekreacyjne jest zgodne z prawem?”
 • Honorata Korpikiewicz, „Moje hobby: zabijanie”
 • Andrzej Elżanowski, „Prymitywizm motywacji do polowania”
 • Dariusz Jedzok, „Zabójstwo z miłości. Kartezjańskie dychotomie w argumentacji zwolenników myślistwa rekreacyjnego”
 • Dariusz Dąbek, „O instrumentalnym traktowaniu etyki przez myśliwych”
 • Marcin Urbaniak, „Kodeks etyki łowieckiej jako narzędzie maskowania przemocy”
 • Jacek Lejman, „O ludzkiej potrzebie zabijania na przykładzie tak zwanego myślistwa rekreacyjnego”
 • Antonina Sebesta, „»Chętka do strzylanio« w świetle etyki”
 • Beata Kulisiewicz, „Prawne, psychologiczne i etyczne konteksty udziału dzieci w polowaniach”
 • Marcin Urbaniak, „Krytyka programu edukacji łowieckiej Myśliwi – dzieciom, dzieci – zwierzętom
 • Halina Rarot, „O obronie wszelkiego istnienia i hobbystycznym zabijaniu”
 • Dorota Probucka, „Etyczne potępienie myślistwa”

Część II

 • Ewa Czerwińska-Jakimiuk, „Agresja i przemoc wobec zwierząt. Uwarunkowania psychologiczne”
 • Sławomir Zieliński, Zenon Kruczyński, „Ptaki, łanie, sarny, dziki... ołów i ludzie”
 • Dariusz Gzyra, „Krytycznie o koncepcji myślistwa Milesa Olsona”
 • Justyna Tymieniecka-Suchanek, „Władimir Czertkow i początek ruchu antymyśliwskiego w Rosji” 

Część III

 • Władimir Czertkow, „Paskudna zabawa – kilka myśli o polowaniu” (esej)
 • Tomasz Matkowski, „Polowaneczko” (fragment książki)
 • Zenon Kruczyński, „Farba znaczy krew” (fragment książki)
 • Barbara Hartman, „Życie z myślistwem obok” (fragment pamiętnika)
 • „Sarenka”. Polska piosenka antyłowiecka z XIX wieku

Książkę można nabyć u wydawcy Universitas