DZIKIE ŻYCIE 27.10.2020

Miesięcznik Dzikie Życie poleca książkę Enrica Sali „Natura Natury. Dlaczego potrzebujemy dziczy?”

natura-natury

Ukazała się książka Enrica Sali „Natura Natury. Dlaczego potrzebujemy dziczy?” o bioróżnorodności i ochronie przyrody. Patronat medialny nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Wszystko, co jest nam niezbędne do przeżycia – każdy kęs jedzenia, każdy haust powietrza, każdą kroplę czystej wody – zawdzięczamy innym gatunkom. Dostajemy od nich tak wiele, a czym się odpłacamy? Ignorancją, zniszczeniem i całkowitą eliminacją. Od dawna i z pełną świadomością podejmujemy działania niszczące ziemię. Ingerujemy w świat przyrody, w którym każdy gatunek, żyjąc i umierając, podtrzymuje istnienie pozostałych.

Ekolog Enric Sala przedstawia liczne dowody na to, że zachowanie bioróżnorodności jest uzasadnione – przetrwanie człowieka zależy bowiem od wszystkich gatunków – od mikroorganizmów po ssaki, od wodorostów po rekiny. Sala udowadnia, że ratując przyrodę, możemy ocalić nas wszystkich, zatrzymać procesy, które doprowadziły do pandemii koronawirusa, a także zapobiec przyszłym globalnym katastrofom. Ta książka – bazująca na racjonalnych argumentach, a jednocześnie pełna troski i niepokoju, płynąca z głębi serca – zmieni sposób, w jaki będziecie myśleć o świecie i przyszłości.

Wszyscy chcielibyśmy żyć w czystym środowisku, spacerować po zielonym lesie bogatym w różnorodne gatunki roślin i zwierząt, oddychać świeżym powietrzem, kąpać się w czystym morzu, czystych jeziorach i rzekach. A jednak środowisko naturalne na świecie ulega rosnącej presji wywieranej poprzez działalność człowieka. Dbając o ochronę zagrożonych gatunków, może zapewnić naturze (a zarazem także sobie) przestrzeń do życia.

Enric Sala wielokrotnie inicjował i prowadził badania, które miały potwierdzić konieczność zachowania bioróżnorodności. Nie tylko z powodów emocjonalnych, także dlatego, że jest to uzasadnione ekonomicznie.

Książkę rekomendują m.in. Jane Goodall i Leonardo DiCaprio.

Książkę można nabyć u wydawcy

Enric Sala – wykładowca uniwersytecki, który miał dosyć pisania nekrologów życia oceanicznego, porzucił więc świat akademicki i czynnie włączył się w ochronę przyrody. Jako odkrywca-rezydent Towarzystwa National Geographic od 2008 r. prowadzi projekt Pristine Seas (Dziewicze Morza), który obejmuje wyprawy odkrywcze, badania naukowe i popularyzację wiedzy. Jego ambicją jest przekonanie światowych przywódców do ochrony ostatnich dzikich miejsc w oceanach. Przed dołączeniem do „National Geographic” był również wykładowcą w Scripps Institution of Oceanography oraz autorem publikacji w czasopismach naukowych i w mediach głównego nurtu. Laureat wielu nagród, w tym Światowego Forum Ekonomicznego, Hiszpańskiego Towarzystwa Geograficznego, The Explorers Club i Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Urodzony w Katalonii, mieszka w Waszyngtonie.