DZIKIE ŻYCIE 04.12.2008

Grudniowo-styczniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2008-12-okl-dz.jpg

W środku znaleźć można artykuł „Narciarska zima przed nami” Grzegorza Bożka o planach i marzeniach inwestorów w nowym sezonie narciarskim. Autor przywołuje wydarzenia z minionego sezonu narciarskiego, opisuje problemy, z jakimi borykają się promotorzy „białego szaleństwa”. Przedstawia pomysły na zagospodarowanie polskich Tatr, Beskidu Sądeckiego, Karkonoszy, Bieszczadów i innych terenów. „Kasprowy Wierch to oczywiście najbardziej rozpoznawalne miejsce, gdzie promuje się za wszelką cenę taki model rozwoju turystycznego w górach. Ale nie jedyne. W 2008 roku powstało kilkanaście nowych wyciągów w górach, najwięcej w Beskidach. Uruchomiono też kilkadziesiąt nowych tras zjazdowych”. O biznesie narciarskim autor pisze – „Można nawet śmiało powiedzieć, że wciąż widać wiarę, że to jedyny i najlepszy biznes, jaki można prowadzić w górach”.

W całości dostępne są również artykuł „Gościnna Dolina niegościnna dla nowej drogi” Jacka Zachary o problemie budowy drogi przelotowej poprzez Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej. Przeciwko tej inwestycji protestują mieszkańcy miasta. Społeczny Komitet Protestacyjny zawiązał akcję zbierania podpisów pod petycją do Rady Miejskiej; felieton „Arka” Juraja Lukáča, w którym autor snuje refleksje nad działalnością człowieka w Tatrach słowackich oraz tekst „Babia Góra (przesilenie zimowe)” Rysia Kulika z cyklu „Migawka” – pisze on – „22 grudnia to szczególny dzień. Nad ranem słońce osiąga najniższy wobec równika punkt, co oznacza, że noc trwa najdłużej, a dzień najkrócej. […] Od niepamiętnych czasów ludzie świętowali ten czas przesilenia, bowiem dawał on nadzieję odradzania się światła i życia”. Zachęcamy do lektury!

W grudniowo-styczniowym numerze DŻ ponadto:

 • artykuł „Czy chrząszcze uratują Puszczę?” Adama Bohdana
 • artykuł „Minister Środowiska: Dęby wrócą do rezerwatu” Adama Bohdana
 • artykuł „Wybrane problemy zarządzania parkami narodowymi” Andrzeja Ginalskiego
 • artykuł „Korniki a zmiany klimatyczne” Grzegorza Osojcy Krasińskiego
 • wywiad „Orientalna mieszanka” z zespołem Masala
 • recenzja „Jeden świat, jedna Masala” Grzegorza Bożka
 • tekst „Gębala” Tomasza Lippomana
 • tekst „Profesor Janusz Janecki. Wspomnienie” Krzysztofa Wojciechowskiego
 • felieton „Czy współczesna cywilizacja sprzyja człowiekowi i przyrodzie?”Ryszarda Kulika
 • felieton „Natura i kultura” Janusza Korbela
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.