Miesięcznik Dzikie Życie

Kwietniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

DODANE: 2-4-2009

2009-04-okl-dz.jpg

W środku m.in. artykuł „Traktat o odczuwaniu i godności góry” Alberta Rubachy o zmarłym niespełna trzy miesiące temu filozofie prof. Arne Naessie, jego życiowej drodze, filozofii i wpływie jaki wywarł na współczesną myśl filozoficzną. Naess szczególne znaczenie przypisuje uczuciom oraz, co wyróżnia go na tle innych europejskich myślicieli, podkreśla znaczenie wszelkich istot i tworów przyrody. Jak pisze Rubacha „Ten zdecydowany antyantropocentryzm pozwala sobie na mówienie o godności góry”. Dodaje również: „Naessowszczyzna jest kreatywna, optymistyczna, pluralistyczna, ekozoficzna i wierzy w możliwości, choć nie jest to optymizm wyznawców Nowej Ery”. W całości dostępne są również artykuł „Rybołów – ginący orzeł znad wód i lasów” Grzegorza Osojcy Krasińskiego o jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków drapieżnych w Polsce, którego od kilku lat liczebność systematycznie maleje oraz felieton Ryszarda Kulika „Jakie życie jest dobre? (cz. II)”, w którym autor próbuje odpowiedzieć na to trudne pytanie. Pisze m.in. „Najważniejszą tajemnicą dobrego życia jest zaś wewnętrzny spokój, który wypływa z prostej akceptacji tego, co jest wokół”.

W kwietniowym numerze DŻ ponadto:

 • „Arne Naess. Teksty wybrane” trzy różne teksty autorstwa Arne Naessa pochodzące z różnych publikacji
 • tekst „Pogrzeb Arne Naessa” Jana Van Boeckela
 • wywiad „Zew góry” z Arne Naessem
 • wywiad „O ideach i życiu Arne Naessa” z Johnem Seedem
 • artykuł „Tam, gdzie śnieg jest czerwony” Joanny Śladowskiej
 • tekst „Ogień, czyli moja energia” Ryszarda Kulika
 • artykuł „Zrównoważony rozwój czy zrównoważony regres?” Olgierda Dilisa
 • tekst „Królowa drzew” Tomasza Lippomana
 • felieton „Niech będzie światło” Juraja Lukáča
 • felieton „Duże dziecko” Janusza Korbela
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata

Logo miesięcznika Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Ruch oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.