DZIKIE ŻYCIE Informacja prasowa 08.07.2024

Sukces w sprawie Nosala – decyzja środowiskowa dla stacji narciarskiej uchylona

SKO uchyla duś dla Nosala

5 lipca Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu uchyliło w całości decyzje środowiskową dla budowy stacji narciarskiej na Nosalu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. O wycofanie się inwestora z budowy stacji apeluje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 

To jest najlepszy moment, by Tatrzański Park Narodowy jako inwestor wycofał się z tej inwestycji. Mając na uwadze statutowy cel TPN, jakim jest ochrona tatrzańskiej przyrody park powinien zrezygnować. Parki narodowe stanowią tylko 1 proc. powierzchni Polski, ich ochrona musi być priorytetem, bo są ogólnonarodowym dobrem – te tereny nie mogą być przeznaczane na tereny inwestycyjne

– apeluje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Zaledwie w maju negatywną opinię dla tej inwestycji wydała Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Funkcjonowanie stacji narciarskiej na Nosalu, na terenie TPN ma wiązać się z organizacją dwudziestu imprez w ciągu pięciu miesięcy (listopad – marzec), w tym również imprez masowych takich jak Puchar Świata. Realizacja inwestycji stanowiłaby poważne zagrożenia dla tutejszej przyrody:

  • Pod topór miałoby pójść 1,21 ha lasu. Doszłoby więc do nieodwracalnego zniszczenia siedliska 91K0 Lasy iliryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio-Fagenion). 
  • Realizacja tej inwestycji doprowadziłaby do niemożliwego do skompensowania, znaczącego negatywnego oddziaływania na populacje niedźwiedzia brunatnego w okresie jego największej wrażliwości.
  • Poważnie zagrożone inwestycją narciarską są miejsca gniazdowania sokoła wędrownego i orła przedniego, terytorium lęgowe dzięcioła białogrzbietego oraz miejsca żerowania dzięcioła trójpalczastego i włochatki. 

Przedsięwzięciu sprzyjał Burmistrz Zakopanego, który decyzji środowiskowej w październiku 2023 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności. 18 stycznia 2024 r. SKO ten rygor uchyliło. Dziś mamy kolejny krok w tej sprawie. Postanowienie SKO z piątku oznacza, że procedura wydawania decyzji środowiskowej właściwie zaczyna się od początku.

To sukces Tatr i wielkie zwycięstwo unikalnej przyrody jedynego w Polsce, wysokogórskiego parku narodowego. Choć czekamy jeszcze na opublikowanie uzasadnienia, cieszy nas orzeczenie SKO w tej sprawie

– komentuje Ślusarczyk.

Kontakt dla mediów:

Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl