Miesięcznik Dzikie Życie

Wrześniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

DODANE: 3-9-2010

2010-09-okl-dz.jpg

3 teksty z numeru wrześniowego są już dziś dostępne na naszej stronie: • artykuł „Ekologia głęboka po 38 latach” Alberta Rubachy, w którym prezentuje genezę, rozwój, współczesność ekologii głębokiej, główne postacie, krytyków oraz snuje rozważania na temat jej przyszłości – „Żadna z religii, filozofii czy ideologii nie kładzie takiego nacisku na poznawanie przyrody i bycie z nią tu i teraz, jak właśnie filozofia ekologii głębokiej” – pisze. • artykuł Krzysztofa Okrasińskiego „Konsultacje społeczne w oczach NIK” o wynikach kontroli zapewnienia społecznego udziału w postępowaniach dotyczących środowiska, które pokazują praktykę informowania społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska. „Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w 42 spośród 51 kontrolowanych organów, tj. w 82% instytucji.” – podkreśla Okrasiński. • felieton „Dlaczego antropocentryzm jest kompromitujący?” Ryszarda Kulika, w którym pisze – „żyjemy w świecie, w którym niezależnie od kręgu kulturowego, opcji politycznej czy ekonomicznej, dominuje jedna i niepodważalna ideologia antropocentryczna. Jej powszechność i akceptowalność mogą sugerować, że mamy do czynienia niemal z prawdą objawioną”.

W numerze ponadto artykuły na temat psychologii środowiskowej, zmianach przepisów dotyczących wycinek drzew przydrożnych oraz blok tekstów na temat ekologii głębokiej.

Przy okazji wydania numeru wrześniowego redakcja miesięcznika Dzikie Życie zachęca swoich czytelników do zbierania podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie zmiany zapisów w ustawie o ochronie przyrody. Każda osoba prenumerująca miesięcznik otrzyma druk petycji wraz z wyjaśnieniem.

Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-KioskeGazety od 3 września oraz w salonikach Ruchu oraz Empiku od 6 września. Zachęcamy do lektury!

Numery archiwalne Dzikiego Życia

Wypowiedzi o Dzikim Życiu

We wrześniowym numerze DŻ ponadto:

 • „O głębi filozofii i radości życia” wywiad z Perem Ingvarem Haukelandem
 • „Długofalowy ruch ekologii głębokiej i ruch ekologii płytkiej: podsumowanie” Arne Naessa
 • „Ekologia transpersonalna a różnorodność tożsamości. Trzy podstawy utożsamiania” Warwicka Foxa
 • „Strzyżyk – maluch z charakterem” Krzysztofa Pawlukojcia
 • „Przywrócono kontrolę wycinek drzew” Krzysztofa A. Worobca
 • „Przyroda, sztuka i disco polo” Jana Marcina Węsławskiego
 • „Ekolog też człowiek” Pawła Żyły
 • „Wiemy więcej o reliktowych gatunkach Puszczy” Adama Bohdana
 • „List do Skukama do nieba” Juraja Lukáča
 • „Pociąg do Białowieży” Janusza Korbela
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świat

Logo miesięcznika Dzikie Życie
Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Ruch, oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.

eGazety logo
e-kiosk logo