DZIKIE ŻYCIE

Komu potrzebne są stare drzewa

Robert W. Mysłajek

Puszcza Białowieska zasługuje na szczególną ochronę z wielu względów. Jednym z nich jest zapewnienie naturalnego siedliska dużej grupie zwierząt, wśród której są gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem. Takimi zwierzętami są między innymi nietoperze. W Puszczy zanotowano obecność 12 gatunków tych ssaków (Ruprecht 1976) z 21 żyjących w Polsce.

Najliczniej występują tu gatunki z rodzaju Nyctalus i Pipistrellus (Stanowią one bowiem grupę preferującą ekosystemy leśne). Szczególnie korzystne są dla nich drzewostany stare, mające w swym składzie drzewa dziuplaste, w których zakładają one swe siedziby, wychowują potomstwo i zapadają w sen w okresie zimy (czym różnią się od innych, hibernujących w jaskiniach).

Wśród nietoperzy występujących w Puszczy Białowieskiej stwierdzono także trzy gatunki bardzo rzadkie, wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, są to mroczek posrebrzany, mroczek pozłocisty oraz borowiaczek.

Obecność na tym terenie rzadkich gatunków zwierząt, którym niezbędne są do życia naturalne formacje leśne, powinna spowodować jak najszybsze wyłączenie z gospodarowania i całkowitą ochronę jak największej powierzchni Puszczy Białowieskiej. Pamiętajmy, że natura rządzi się swoimi prawami, o których my mamy tylko mgliste pojęcie. Nie potrafimy stworzyć w plantacji drzew nisz dla gatunków puszczańskich, choćby tę plantację nie wiem jak gęsto poobwieszać budkami dla nietoperzy.

Robert W. Mysłajek