Robert W. Mysłajek

Inicjator i wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. Koordynował szereg projektów badań i aktywnej ochrony zwierząt. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują głównie ekologię i problemy ochrony ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów pomiędzy ssakami a infrastrukturą techniczną. Jest autorem licznych publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych.