DZIKIE ŻYCIE

Uwaga! Płazy na drodze!

Mariusz Waszkiewicz

W ubiegłym roku członkowie „Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody” oraz strażnicy ochrony przyrody z Krakowa zainicjowali w Pieskowej Skale akcję ochrony płazów. W tym roku akcję kontynuowano i znacznie poszerzono jej zakres. Zaangażowali się w nią również pracownicy Ojcowskiego Parku Narodowego (społecznie, po godzinach swojej pracy), a dyrekcja OPN pokryła większość kosztów.

Akcja miała za zadanie ochronę płazów podczas wiosennych wędrówek do stawów. Pierwsze wędrujące żaby pojawiły się już 3 marca. Wtedy też zostały ustawione na poboczach drogi znaki „Uwaga na płazy!”. Wzdłuż drogi została rozciągnięta siatka i zostały wkopane w ziemię wiadra-pułapki. Niestety już na drugi dzień nastąpił przymrozek i wędrówka ustała. Pierwsze podejście zostało okupione stratą skradzionych 25 metrów siatki. Aby zapobiec dalszym stratom zaporę zdemontowano. Na początku kwietnia siatkę zainstalowano ponownie. Tym razem, już do samego końca, obyło się bez strat. W ciągu kilku dni do stawów zostało przeniesionych 1100 żab trawnych i ropuch szarych. Istotną częścią akcji przenoszenia płazów była działalność informacyjna i edukacyjna. Na siatkach, słupach i tablicach zostały umieszczone zafoliowane ulotki formatu A4 z informacjami o celu ustawienia zapory, o roli płazów i potrzebie ich ochrony oraz apelem o nieniszczenie konstrukcji. Oprócz tego mieszkańcom, turystom i kierowcom samochodów rozdawane były mniejsze ulotki o podobnej treści.

Akcja w Ojcowskim Parku Narodowym spotkała się z bardzo dużym poparciem mediów (jak zwykle niezawodna była telewizja TVN, która przeprowadziła 4 transmisje, poza tym o akcji informowały: Telewizja Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski, Gazeta w Krakowie), co zaowocowało dużym zainteresowaniem turystów, którzy specjalnie przyjechali do Pieskowej Skały, aby obserwować płazy. Część przyjezdnych włączyła się do prowadzonych przez nas działań. Pozostałym trzeba było udzielać licznych informacji na temat płazów. Liczymy, że zainteresowanie to będzie w przyszłości procentować życzliwym podejściem do płazów.

Planowane jest dalsze rozszerzenie zakresu akcji ochrony płazów w Ojcowskim Parku Narodowym, niewykluczone jest wykonanie przepustów pod drogą. Wszystko to jest możliwe do realizacji dzięki coraz lepszej współpracy Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody i Straży Ochrony Przyrody z dyrekcją Ojcowskiego Parku Narodowego, a także życzliwym podejściem Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie.

Mariusz Waszkiewicz

Czerwiec 1998 (6/48 1998) Nakład wyczerpany