Mariusz Waszkiewicz

Mariusz Waszkiewicz – prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, członek z ramienia organizacji ekologicznych jury konkursu na opracowanie koncepcji Parku Zakrzówek w 2016 r., członek Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, członek Rady ds. EkoMałopolski Zarządu Województwa Małopolskiego.