Miesięcznik Dzikie Życie

5/107 2003 Maj 2003

Mapa Chrześcijańskich Inicjatyw Ekologicznych w Polsce

Stanisław Jaromi, Krzysztof Wojciechowski

Wielu małych ludzi
w wielu małych miejscowościach,
którzy czynią wiele małych rzeczy,
może zmienić oblicze świata.

Podróżując po Polsce, obserwujemy wiele inicjatyw ekologicznych, podejmowanych z inspiracji chrześcijańskich. Warte są one nagłośnienia i szerszego rozpropagowania, bowiem widać w nich konkretne zrealizowanie Bożego nakazu, by z troską doglądać i chronić Ziemię oraz wszystkie Boże stworzenia, które na niej mieszkają. Do takich inicjatyw zaliczamy zarówno różnorakie urządzenia proekologiczne (np. baterie słoneczne na budynkach kościelnych, wiatraki, oczyszczalnie ścieków itp.), jak i działania edukacyjne oraz akcje duszpasterskie związane z ochroną środowiska przyrodniczego, w które angażują się parafie, klasztory, ruchy i stowarzyszenia kościelne oraz inne wspólnoty chrześcijańskie.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, zgodnie ze swoim statutem: „stymuluje i wspiera wszelkie inicjatywy i akcje ekologiczne, jeśli są roztropne i zgodne z jego zasadami”. Wierni tym zasadom zainicjowaliśmy akcję, której nadaliśmy roboczy tytuł: „Mapa Chrześcijańskich Inicjatyw Ekologicznych w Polsce”. Celami projektu są:

  • Zebranie informacji na temat inicjatyw ekologicznych podejmowanych przez parafie, klasztory, ruchy i stowarzyszenia kościelne na terenie Polski, stworzenie bazy danych o tych inicjatywach, umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń.
  • Rozpropagowanie tych inicjatyw poprzez środki masowego przekazu (głównie Internet i prasa), publikacje w „Zielonym Zeszycie REFA” oraz przekazywanie informacji osobom poszukującym przykładów chrześcijańskiego zaangażowania w ochronę środowiska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w akcję i przesyłanie informacji o chrześcijańskich eko-działaniach – najlepiej na przygotowanym przez nas formularzu, który prześlemy każdemu chętnemu. Tam, gdzie jest to możliwe, prosimy o załączenie zdjęć, wycinków z prasy, folderów czy ulotek na temat tych inicjatyw, a także wywiadów z osobami, które daną inicjatywę rozpoczęły bądź wspierają.

Nasze adresy kontaktowe:
Stanisław Jaromi OFM Conv.
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA)
ul. Parysa 40, 20-712 Lublin
E-mail: REFA@franciszkanie.pl

Krzysztof Wojciechowski
Katedra Ochrony Środowiska KUL
Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin