Krzysztof Wojciechowski

Pochodzi z Łazisk na Zamojszczyźnie, wykształcenie przyrodnicze (ochrona środowiska), pasje bioregionalne i historyczne, miłośnik dawnych Kresów i współczesnego pogranicza wschodniego, społecznik, publicysta, tłumacz, mieszka w Lublinie. Pisze do czasopism polskich, białoruskich i ukraińskich, tłumaczy z języków wschodnich. Działa społecznie w organizacjach pozarządowych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Za społeczne działania na rzecz ochrony środowiska nagrodzony w 2010 roku Medalem Polskiej Niezapominajki. Wraz z małżonką Sylwią dokumentuje miejsca pamięci Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie. corax@wp.pl