DZIKIE ŻYCIE

Zanim zamilknie las

Halina Dobrucka

Ukazywanie ludziom, jak wiele może im dać bliski kontakt z Przyrodą – wewnętrzne rozluźnienie, poczucie harmonii, wzmocnienie psychiczne i bogactwo różnorodnych wrażeń, a także jak bardzo jest nam to obcowanie z Przyrodą potrzebne, to jedna ze spraw najpotrzebniejszych w świecie. Gdybyśmy zdołali przekazać wszystkim tę wiedzę, skończyłoby się wycinanie lasów i niszczenie środowiska. Dlatego trzeba widać zdaniem każdą próbę działania w tym kierunku.

Tomik Romana Rysia „Zanim zamilknie las” wypełniony jest niemal wyłącznie takimi chwilami bliskiego kontaktu. Jest tu i niebo pełne chmur, księżyc i słońce, rzeka i jezioro, las i jego mieszkańcy – skrzydlaci, czworonożni, wielonożne owady, jego mchy, łąki, kwiaty i drzewa. Wrażliwy autor wsłuchuje się w las, wczuwa się w Naturę i czerpie z tych chwil zachwyt, świadomość przebywanie u siebie, modlitewne uniesienia i jeszcze wiele innych uczuć i wrażeń. Za także świadomość zagrożenia, wyrażoną już w tytule. Tutaj obecne jest tylko liryczne ja i Natura.

Ale nie zapominajmy o czytelniku – przecież po to piszemy, żeby podzielić się z nim swoim odkryciem. Tymczasem rozdzielanie utworu na pojedyncze wyrazy w kolejnych wersach („po chwili – wynagradzam jej – przykrości – z mojej – człowieczej strony – idąc za nią – posłusznie – w kierunku – słusznie – przez nas – wybranym”) Nie zawsze służyć wzmocnieniu poetyckiego wyrazu. Nieuzasadnione wydaje mi się zwłaszcza takie rozbijanie pojęć: „teraz wyczekują wschodu Zielonego – Słońca”.

Znalazłoby się jeszcze kilka fraz, to zwracających uwagę czytelnika od głównego tematu. „Miłość – jest jak tęcza – po burzy”. Po jakiej burzy? W wierszu nie ma o niej mowy, zaś w rzeczywistości tęcza bynajmniej nie jest przypisana do burzy, ukazuje się po zwykłym deszczu albo w ogóle niezależnie w od opadu. O odlocie dzikich gęsi: „tułacza wędrówka”. Ptasich przelotów nie można nazwać tułactwem, dążą do określonego miejsca, które przez szereg miesięcy jest ich domem. Jeśli wielbimy Przyrodę, bądźmy w zgodzie z jej realiami.

Tomik, ładnie opracowany graficznie, zamknięty notą biograficzną o autorze, ukazał się nakładem Biblioteki Publicznej w Żarach jako czwarta pozycja Żarskiej serii poezji.

Halina Dobrucka

Roman Ryś, Zanim umilknie las, Miejska Biblioteka Publiczna, Żary 2003

Od redakcji: autor omawianego tomiku wierszy, Roman Ryś, jest od kilku lat członkiem Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Zbiór jego wierszy można zamówić u wydawcy e-mailem lub listownie, wysyłka za pobraniem na podany adres zamawiającego cena tomiku 5 zł plus koszty wysyłki. Adres wydawcy: Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Wrocławska 11, 68-200 Żary, e-mail: mbpzary@wp.pl.