DZIKIE ŻYCIE

Wieści ze świata

Grzegorz Bożek, Krzysztof Wojciechowski

Szwedzkie wilki bezpieczniejsze

Rząd Szwecji nie pozwolił na polowanie na wilki w najbliższym sezonie (2011/2012). Dodatkowo zniesiony został limit liczebności populacji tego drapieżnika, określony uprzednio na 210 osobników.

Dzięki limitowi w czasie ostatnich dwóch sezonów myśliwi mogli odstrzelić kilkadziesiąt drapieżników. Ten fakt spowodował zaś protesty organizacji ekologicznych, które zaskarżyły Szwecję do Komisji Europejskiej. Komisja zarzuciła Szwecji niestosowanie się do art. 12 dyrektywy siedliskowej, który wymaga ochrony ścisłej wilka.

Decyzja szwedzkiego rządu spotkała się z krytyką Szwedzkiego Związku Myśliwych oraz Partii Centrum, według których populacja wilków wymyka się spod kontroli.

Decyzja rządu poszerza jednak możliwości wydawania przez ministra środowiska zezwoleń na interwencyjne odstrzały wilków, które powodują szkody w inwentarzu lub stanowią zagrożenie dla ludzi.

Na Szumawie po wycince – sadzenie drzew

Jesienią br. Dyrekcja Parku Narodowego Szumawa, w Czechach oprócz realizowanej wycinki świerków, zamierza sadzić jodły i buki, by przeciwstawić się kornikom. Podczas jesiennej akcji odnowieniowej posadzonych zostanie ponad 190 tys. buków, niemal 150 tys. jodeł, ponad 30 tys. drzew i krzewów jarzębiny i 8 tys. sadzonek jaworu.

Jodły i buki będą sadzone w niższych partiach gór znajdujących się na terenie parku narodowego. Według dyrekcji, utworzenie nowych, jodłowo-bukowych drzewostanów ma ograniczyć bazę pokarmową dla korników i wzbogacić szumawskie lasy, obecnie składające się przede wszystkim z monokultur świerkowych.

W lecie br. na terenie Szumawy doszło do głośnego protestu ekologów i przyrodników przeciw wycince, w tym używaniu środków chemicznych do walki z kornikami. Zgodę na użycie środków chemicznych wydał dyrektor parku narodowego.

(Wyszehrad.com)

Walka z wnykami i potrzaskami na Ukrainie

2 czerwca prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz podpisał Ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o zmianie ustawy o świecie zwierzęcym i wzmocnieniu działań w walce z kłusownictwem. Ustawę przygotowali deputowany N. Tomenko, Kijowskie Ekologiczno-Kulturalne Centrum (KEKC) i Związek Wędkarzy Ukrainy. Nowa ustawa zakazuje wytwarzania, wykorzystywania, sprzedaży i wwożenia potrzasków i wnyków na teren Ukrainy.

KEKC rozpoczęło kampanię walki z narzędziami kłusowniczymi. W jej ramach prowadzona jest szeroka kampania informacyjna, mająca na celu uświadomienie sprzedawcom potrzasków bezprawności tych działań. Kontrolowane są rynki i bazary, na których handluje się potrzaskami. Doprowadzono do usunięcia z wielu stron internetowych reklam tych narzędzi oraz opisów sposobów posługiwania się nimi. Dotyczy to zwłaszcza stron gołębiarzy, którzy odpowiadają za masowe zabijanie drapieżników przy użyciu potrzasków. Wywołało to ich ostry sprzeciw. Ukraińscy przyrodnicy nie poddają się. Walka trwa!

Opracowanie: Grzegorz Bożek, Krzysztof Wojciechowski