Justyna Wysocka

Justyna Wysocka (ur. 1986) ‒ romanistka i edytorka. Publikowała m.in. w „Dwutygodniku”, „Blizie”, „Wizjach” i „Tłustym Druku”. Pracuje w krakowskiej Fundacji Zupa. Interesuje się węchem, etymologią i lasami.