Katarzyna Jagiełło

Katarzyna Jagiełło – aktywistka klimatyczna, ekspertka ds. różnorodności biologicznej. Absolwentka Leadership Academy for Poland.