Andrzej Mirski

Andrzej Mirski – dziennikarz, filmowiec i miłośnik przyrody, autor projektu założenia w każdej miejscowości minirezerwatu przyrody. Mieszka w zabytkowym budynku dworskiego rządcy w zespole podworskim w Huszlewie na Podlasiu.