Grzegorz_Czerwinski

Grzegorz Czerwiński

Grzegorz Czerwiński (ur. 1978) jest literaturoznawcą, doktorem nauk humanistycznych, autorem książki „Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego” (Gdańsk 2011). Ukończył Studium Doktoranckie Uniwersytetu Gdańskiego i staż podoktorski na Gent Universiteit (Gandawa, Belgia). Publikował w czasopismach naukowych w Polsce, Rosji, Belgii, Holandii, Niemczech i Kazachstanie.