Witold-Michalowski

Witold Stanisław Michałowski

Witold Stanisław Michałowski (1939-2017) – ekspert z dziedziny budowy rurociągów, doradca Sejmowej Komisji Gospodarki, redaktor naczelny branżowego kwartalnika „Rurociągi”. Współautor (wraz z Januszem Rygielskim) głośnej książki „Spór o Bieszczady”, w której krytykował gospodarczą eksploatację tych terenów i dewastację przyrody, oraz autor książki o podobnej wymowie „Hajże na Bieszczady”.