Damian-Zuchowski

Damian Żuchowski

Damian Żuchowski – interesuje się m.in. historią, filozofią, etnologią, socjologią, etyką, naukami przyrodniczymi i ochroną środowiska, z których formułuje interdyscyplinarne wnioski. Jednym z głównych tematów jego publikacji są prawa człowieka i prawa rdzennej ludności. W tym zakresie od 2009 r. prowadzi strony poświęcone m.in. rdzennej ludności Ameryki i Papui Zachodniej. Jego stała rubryka publicystyczna znajduje się na portalu Wolnemedia.net. Od 2015 r. wraz z Rafałem Szymborskim reprezentuje Free West Papua Campaign Poland.