DZIKIE ŻYCIE 08.12.2020

Urszula Zajączkowska w 65 spotkaniu Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach

urszula-zajaczkowska-kme-kadr

11 grudnia 2020 r. on-line odbędzie się 65 spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, w którym weźmie udział poetka i botaniczka Urszula Zajączkowska. Patronat nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Termin: 11 grudnia (piątek), godz. 17:30
Miejsce: Spotkanie on-line na fanpage’u KME facebook.com/klubmyslieko oraz YouTube

Temat spotkania: „Mów do mnie naturo, mów”

Działalność Urszuli Zajączkowskiej podważa sens twardego podziału na nauki ścisłe i humanistykę. W swojej twórczości stara się zasypywać podziały między nauką i humanistyką, a także wypracowywać nowe języki opisu relacji człowieka z przyrodą. O swojej różnorodnej aktywności mówi: „Wciąż jeszcze mam wiele energii, mimo systemu w nauce, który opiera się na przemocy, na wymuszaniu ze mnie tytanicznej pracy i publikowaniu wyników z regularnością pracy na taśmie. Po prostu wstrzymuję się w stanie marzycielstwa”.

Katarzyna Szopa pisała o poezji Zajączkowskiej: „Uwaga skupia się nie na tym, czy i gdzie leży granica między tym, co ludzkie a pozaludzkie, lecz na warunkach, w jakich możliwe jest tworzenie relacji i więzi człowieka z innymi istotami żywymi”.

Dr hab. Urszula Zajączkowska – zajmuje się badaniami nad wzrostem, anatomią i ruchami roślin, studiuje ich aerodynamikę oraz biomechanikę. Absolwentka Akademii Filmu i Telewizji na kierunku montaż, tworzy krótkie formy filmowe. Gra na flecie i bierze udział w wielu inicjatywach muzycznych, jest inicjatorką powstania Gaju Pamięci Wołomińskich Żydów w Wołominie. Autorka książki eseistycznej „Patyki, badyle”, nominowanej do Paszportów Polityki oraz do Nagrody Witolda Gombrowicza. Felietonistka magazynu o kulturze „Dwutygodnik”, stale współpracuje z „Przekrojem”. Jest adiunktem w Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie.

Rozmowę z gościem KME poprowadzą: prof. Piotr Skubała oraz dr Ryszard Kulik.

Organizatorzy: prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski), dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot).

Patronat nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.