Władimir Borejko

Ukończył biologię na Donieckim Uniwersytecie Państwowym, pracował w Zarządzie Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody, Ministerstwie Ochrony Przyrody Ukrainy, obecnie jest dyrektorem Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Kijowie. Członek Komisji Obszarów Chronionych IUCN, naczelny redaktor Humanitarnego Ekologicznego Żurnalu, autor 50 książek o ochronie przyrody. Mieszka w Kijowie.