Wioletta Anna Piaścik

Wioletta Anna Piaścik jest członkinią Pracowni od 2008 r. i doktorantką na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Aalto w Helsinkach w Finlandii. Prowadzi badania doktoranckie na temat dzikości w grupie badawczej z Edukacji Środowiskowej opartej na Sztukach naturearteducation.org oraz organizuje warsztaty Kreatywnego Zdziczenia.