Piotr Trzaskowski

Piotr Trzaskowski – działacz społeczny. Zainicjował powstanie Akcji Demokracji. Współtworzył Obóz dla Klimatu. Jest członkiem Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Kooperatywy Spożywczej Dobrze.