DZIKIE ŻYCIE 01.06.2022

Miesięcznik Dzikie Życie ma 28 lat

dz-28-lat-kadr

„Dzikie Życie” ukazuje się nieprzerwanie od 28 lat. 1 czerwca 2022 r. minął kolejny rok popularyzowania wiedzy o przyrodzie i jej ochronie. Pierwsze wydanie ukazało się w czerwcu 1994 r., było poświęcony ochronie Puszczy Białowieskiej.

Czasopismo od samego początku jest wierne dewizie „Ani kroku dalej w niszczeniu planety Ziemia”. Z tego powodu oprócz tematów bieżących, kampanijnych, relacjonowania ważnych działań w obrębie spraw dotyczących przyrody, środowiska i klimatu podejmuje również tematy związane z etyką, filozofią, psychologią i wychowaniem. Jest też sporo miejsca na zagadnienie prawne.

„W ostatnich latach na łamach „Dzikiego Życia” pojawia się wiele artykułów dotyczących leśnictwa, łowiectwa, ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Piszemy też o tym jak radzić sobie z katastrofą środowiskową. Konsekwentnie tworzymy pismo z wiarą, że zmiana środowiskowa jest możliwa” – mówi Grzegorz Bożek, redaktor naczelny miesięcznika.

Czasopismo powstało w 1994 r., w okresie szczególnym dla ochrony Puszczy Białowieskiej – w ramach kampanii, której celem było powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy.

Pierwszym redaktorem pisma był Janusz Korbel, kolejnymi Remigiusz Okraska i Radosław Szymczuk. Wydawcą od początku pozostaje Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Przez 28 lat istnienia czasopisma na łamach „Dzikiego Życia” ukazało się ponad 4700 artykułów, felietonów, wywiadów, raportów – tekstów krótszych i dłuższych. Ważnych przedruków z prasy zagranicznej, często nieosiągalnej na polskim rynku, w których publikowało ponad 600 autorów i autorem z Polski i zagranicy. Ostatnie trzy lata były dla „Dzikiego Życia” najlepsze jeśli chodzi o zasięg czytelnictwa, w tym liczbę prenumerat.

Wszystkie teksty są dostępne na witrynie miesięcznika dzikiezycie.pl, tam też można dokonać zamówienia prenumeraty.

Polecamy:

Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

Miesięcznik Dzikie Życie jest jedynym w Polsce pismem, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo opisuje problemy ochrony przyrody w kraju i zagranicą. Popularyzujemy ideę ochrony dzikiego życia. Ujawniamy kto i z jakich pobudek niszczy przyrodę. Mamy własne zdanie.
Miesięcznik można kupić w salonach EmpikGarmond Press oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.ple-Kiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.