DZIKIE ŻYCIE 09.01.2023

Miesięcznik Dzikie Życie poleca wystawę „Rzeczywistość Ewentualna. Mądrość Znikającej Przyrody”

rzeczywistosc-ewentualna-wystawa

Miesięcznik Dzikie Życie poleca wystawę „Rzeczywistość Ewentualna. Mądrość Znikającej Przyrody” poświęconą zagadnieniu komunikacji zwierząt i ludzi – temu co stałoby się gdyby technologia pozwalała na ich komunikację.

Miejsce: Katowice, Rondo Sztuki
Termin: 12.01-05.02.2023

Szczegółowy program: wudsilesia.pl/rzeczywistosc-ewentualna/

Co by było gdyby istniała technologia pozwalająca na komunikację ludzi i zwierząt w obustronnie zrozumiały sposób? – to pytanie postawili sobie twórcy wystawy.

Wystawa opowiada o nieodległej przyszłości, w której dzięki technologii otrzymujemy, możliwość obustronnie zrozumiałej komunikacji z istotami innymi niż ludzie. Punktem wyjścia dla różnych scenariuszy jest moment, w którym po raz pierwszy w historii innowacji pojawia się możliwość doświadczenia głosu zwierząt i zaproszenia ich do współtworzenia społeczeństwa wraz z ludźmi. Jednak czy ta możliwość będzie czynnikiem wystarczającym dla spotkania i dialogu?

Czy zwierzęta zechcą komunikować się z nami poprzez ludzkie wzorce i sposoby myślenia i działania? Jak potoczą się losy świata, gdy inne od ludzi istoty dojdą do głosu? Czy potrafimy otworzyć się na sygnały płynące z Przyrody?

Do projektu zaproszono również reprezentantów zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce – kozicę tatrzańską, morświna zwyczajnego, rybitwę czubatą, bekasika, żołędnicę europejską oraz węża Eskulapa. Ich obecność stała się kluczem do podjęcia prób wyjścia ponad antropocentryczne postrzeganie świata.

Ta międzygatunkowa wymiana, stanowi oś wystawy i drogę, która z każdym kolejnym krokiem prowadzi nas do istotnych pytań z obszaru głębokiej ekologii. Początkowa fascynacja możliwością komunikacji ze zwierzętami staje się pretekstem do otwarcia dyskusji o tym jak już dziś patrzeć z troską o nasze wspólne jutro.

W czasie trwania wystawy planowane są spacery kuratorskie, spotkania i warsztaty eksperckie m.in.: warsztat „Domologia, listowieść, zoepolis – energia, materia i kreacja” (Barbara Wojtaszek), warsztaty z projektowania spekulatywnego (Paweł Nowak), wykład o ko-kreacji (Inga Ginalska i Łukasz Ziemba).

Kuratorkami i głównymi projektantkami wystawy są: Agata Magdalena Nowak (WUD Silesia/Morfika), Joanna Pastusińska (ASP Katowice). Natalia Pietruszewska-Golba (ASP Kraków).

Wystawa realizowana jest w ramach wspólnych działań WUD Silesia z ASP w Katowicach.

Z wystawą związana jest też 13 edycja interdyscyplinarnej konferencji WUD Silesia, która odbędzie się 13-14 stycznia. Tematem przewodnim tej edycji jest „Od-Nowa”. W ramach warsztatów, wykładów i dyskusji zostaną poruszone tematy związane z rozwojem technologii, zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością, ekonomią cyrkularną, projektowaniem spekulatywnym, czy tworzeniem nowych narracji na temat przyszłości. Konferencja ma charakter edukacyjny i jej celem jest poszerzenie horyzontów w obszarze projektowania produktów, usług i rozwiązań systemowych występujących na styku światów cyfrowego i fizycznego. Jednym z jej uczestników jest Ryszard Kulik z Fundacji Klub Myśli Ekologicznej, felietonista „Dzikiego Życia”.

Patronat nad wystawą i konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie.