Albert-Rubacha

Albert Rubacha

Albert Rubacha (1972-2013) – studiował nauki społeczne i filozofię. Był zwolennikiem systemów nieantropocentrycznych, głęboko ekozoficznych i jarskich. Określał siebie jako neoagrarystę, indosłowianofila, wielkiego miłośnika myśli Bhagawadgity, Henry`ego D. Thoreau i Arne Naessa. Niezwykle cenił sobie kontakt ze zwierzętami i roślinami oraz książkami. Przygotowywał pracę doktorską na temat ekonomii Gandhiego. Mieszkał na wsi. Związany był ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody. Czynnie zaangażowany był w działania na rzecz ochrony przyrody Sudetów, prowadził bloga gorysuche.wordpress.com.