Anna Gierlińska

Trenerka, facylitatorka Praktyki Ponownego Połączenia Joanny Macy. Jestem pomysłodawczynią i inicjatorką Akademii Głębokiej Ekologii - kursu dla osób aktywistycznych. Interesuję się głęboką ekologią, społecznie zaangażowanym buddyzmem, psychologią głębi, teorią queer oraz ekofeminizmem.